Chính sách hoàn tiền

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Siêu Giao Dịch đảm bảo quyền lợi của khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Siêu Giao Dịch Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

2. Điều kiện trả hàng và hoàn tiền

Sieugiaodich.com là website giao dịch trung gian giữa Người Mua và Người Bán.

Trong trường hợp Người Mua khiếu nại về giao dịch mà Người Bán là đúng, Người Mua sẽ được hoàn tiền đầy đủ 100% số tiền đã thanh toán, không phụ phí.

Khách hàng có thể liên hệ với Siêu Giao Dịch để thỏa thuận về việc Trả hàng và Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Người Mua đã đặt hàng và thanh toán thành công nhưng chưa nhận được sản phẩm.
  • Sản phẩm/dịch vụ đã giao nhưng bị lỗi do kỹ thuật (chứng minh bằng video).
  • Sản phẩm mà Người Mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người Bán cung cấp trong mục thỏa thuận của giao dịch.
  • Người Bán và Người Mua đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người Mua trả hàng và hoàn tiền.

Với mỗi giao dịch, khách hàng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền một lần duy nhất.

CHÚNG TÔI CHỈ HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG KHI YÊU CẦU CỦA khách hàng THUỘC MỘT TRONG CÁC CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN.

3. Quy trình xử lý yêu cầu hoàn tiền

Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền cho Người Mua: vui lòng truy cập trang giao dịch, chọn giao dịch cần khiếu nại, nhấn nút “Trợ giúp” và gửi thông tin cần khiếu nại (hãy thực hiện sớm nhất có thể và trong thời hạn giao dịch vẫn còn hiệu lực).

Chúng tôi luôn xem xét từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Siêu Giao Dịch.