Siêu Giao Dịch

Trung gian an toàn của mọi giao dịch

Chỉ 60 giây để tạo một giao dịch an toàn! Dù giao dịch chỉ có giá 10.000 đồng!

Tạo giao dịch

Siêu Giao Dịch

Là trung gian giao dịch, đảm bảo giao dịch giữa Người Bán và Người Mua được an toàn và thành công.

Chỉ 60 giây để tạo
một giao dịch an toàn!

Tạo giao dịch

Những điều đặc biệt tại Siêu Giao Dịch

NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT TẠI SIÊU GIAO DỊCH

Siêu Giao Dịch là trung gian giao dịch, nhằm đảm bảo Người Bán sẽ thực hiện bán hàng theo những gì đã cam kết với Người Mua.

Người Mua sẽ thanh toán số tiền của giao dịch được tạo ra bởi Người Bán trên website sieugiaodich.com. Sau đó Người Bán tiến hành gửi dịch vụ/sản phẩm đến Người Mua. Nếu Người Bán không thực hiện được, Siêu Giao Dịch sẽ hoàn tiền 100% cho Người Mua (không mất phí giao dịch).

Không giới hạn giá trị giao dịch, bạn có thể tạo một giao dịch mua bán chỉ có giá 10.000 đồng cho sản phẩm/dịch vụ đó.

Thông tin giao dịch được bảo mật 100%

Chỉ 3 bên Người Bán, Người Mua và Siêu Giao Dịch biết đến giao dịch này.

Tạo giao dịch nhanh chóng

Người Bán chỉ mất 60 giây tạo một giao dịch gửi cho Người Mua. Người mua chỉ mất 60 giây để thanh toán vào Siêu Giao Dịch.

Giao dịch an toàn 100%

Kể từ lúc nhận khiếu nại từ Người Mua, Siêu Giao Dịch sẽ tạm khóa giao dịch cho đến khi được giải quyết.

Hoàn tiền 100% cho Người Mua

Nếu Người Bán không thể chứng minh đã thực hiện chuyển giao dịch vụ/sản phẩm thành công.

Người Mua có 3 ngày để gửi khiếu nại Kể từ ngày Người Bán bàn giao thành công

Giao dịch chỉ được thanh toán cho Người Bán khi dịch vụ/sản phẩm thực sự đã chuyển giao cho Người Mua đúng như thỏa thuận trong giao dịch.

Tạo giao dịch nhanh chóng

Người Bán chỉ mất 60 giây tạo một giao dịch gửi cho Người Mua. Người mua chỉ mất 60 giây để thanh toán vào Siêu Giao Dịch.

Thông tin giao dịch được bảo mật 100%

Chỉ 3 bên Người Bán, Người Mua và Siêu Giao Dịch biết đến giao dịch này.

Hoàn tiền 100% cho Người Mua

Nếu Người Bán không thể chứng minh đã thực hiện chuyển giao dịch vụ/sản phẩm thành công.

Giao dịch an toàn 100%

Kể từ lúc nhận khiếu nại từ Người Mua, Siêu Giao Dịch sẽ tạm khóa giao dịch cho đến khi được giải quyết.

Người Mua có 3 ngày để gửi khiếu nại Kể từ ngày Người Bán bàn giao thành công

Giao dịch chỉ được thanh toán cho Người Bán khi dịch vụ/sản phẩm thực sự đã chuyển giao cho Người Mua đúng như thỏa thuận trong giao dịch.

Quy trình giao dịch tại sieugiaodich.com

QUY TRÌNH GIAO DỊCH TẠI SIEUGIAODICH.COM

 • Bước 1: Người Bán tạo một giao dịch.
 • Bước 2: Người Bán gửi đường link của Giao Dịch đến Người Mua.
 • Bước 3: Người Mua thực hiện thanh toán đầy đủ số tiền của Giao Dịch (số tiền này sẽ được Siêu Giao Dịch giữ làm trung gian).
 • Bước 4: Sau khi nhận được thanh toán trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo thanh toán thành công đến Người Bán và Người Mua.
 • Bước 5: Người Bán thực hiện chuyển giao sản phẩm/dịch vụ đến Người Mua.
 • Bước 6: Sau khi Người Mua nhận được sản phẩm/dịch vụ đó, hãy kiểm tra thật kỹ xem có giống như thỏa thuận hay không.
 • Bước 7: Kết thúc giao dịch, Người Bán thực hiện xác nhận “Kết thúc giao dịch” ở trang Quản Lý Giao Dịch, trong vòng 3 ngày từ ngày Người Bán “kết thúc giao dịch”, Người Mua có quyền gửi khiếu nại, khi gửi khiếu nại, thời hạn của giao dịch sẽ được kéo dài cho đến khi được giải quyết ổn thỏa giữa Người Mua và Người Bán. Sau 3 ngày này mà không có khiếu nại nào từ Người Mua, giao dịch sẽ kết thúc hoàn toàn và Người Mua sẽ không thể khiếu nại về giao dịch này nữa.

Lưu ý:

 • Dành cho Người Mua: Nếu Người Bán cung cấp sản phẩm/dịch vụ không đúng như thỏa thuận, Người Mua vui lòng truy cập trang giao dịch, chọn giao dịch cần khiếu nại, nhấn nút “Trợ giúp” và gửi nội dung tin nhắn là “Sai thỏa thuận” hoặc “Yêu cầu hoàn tiền” ⇒ lúc này Siêu Giao Dịch sẽ vào hòa giải Người Bán và Người Mua, 2 bên phải chứng minh được những điều mình nói là chính xác (vui lòng cung cấp hình ảnh, video thể hiện rõ ràng).
 • Dành cho Người Bán: Người Bán vui lòng chỉ xác nhận “Kết thúc giao dịch” chỉ khi Người Mua đã nhận được sản phẩm/dịch vụ như đúng thỏa thuận và trước 3 ngày tính từ ngày hết hạn giao dịch, để giao dịch kết thúc đúng ngày.
Đăng ký trở thành Người Bán

Nếu bạn chưa đăng ký

Vào trang điều khiển của Người Bán

Nếu bạn đang là Người Bán

↓ Người Mua và Người Bán vui lòng xem đầy đủ các điều khoản bên dưới khi giao dịch tại Trung Gian Giao Dịch Sieugiaodich.com ↓

Nhấn vào từng phần để xem nội dung

Siêu Giao Dịch là trung gian giao dịch, nhằm đảm bảo Người Bán sẽ thực hiện bán hàng theo những gì đã cam kết với Người Mua.

Người Mua sẽ thanh toán số tiền của giao dịch được tạo ra bởi Người Bán trên website sieugiaodich.com. Sau đó Người Bán tiến hành gửi dịch vụ/sản phẩm đến Người Mua. Nếu Người Bán không thực hiện được, Siêu Giao Dịch sẽ hoàn tiền 100% cho Người Mua (không mất phí giao dịch).

 • Thông tin giao dịch được bảo mật 100%: chỉ 3 bên Người Bán, Người Mua và Siêu Giao Dịch biết đến giao dịch này.
 • Tạo giao dịch nhanh chóng: Người Bán chỉ mất 60 giây tạo một giao dịch gửi cho Người Mua.
 • Người Mua có 3 ngày để gửi khiếu nại kể từ ngày Người Bán bàn giao thành công. Giao dịch chỉ được thanh toán cho Người Bán khi dịch vụ/sản phẩm thực sự đã chuyển giao cho Người Mua đúng như thỏa thuận trong giao dịch.
 • Hoàn tiền 100% cho Người Mua nếu Người Bán không thể chứng minh đã thực hiện chuyển giao dịch vụ/sản phẩm thành công.
 • Bước 1: Người Bán tạo một giao dịch.
 • Bước 2: Người Bán gửi đường link của Giao Dịch đến Người Mua.
 • Bước 3: Người Mua thực hiện thanh toán đầy đủ số tiền của Giao Dịch (số tiền này sẽ được Siêu Giao Dịch giữ làm trung gian).
 • Bước 4: Sau khi nhận được thanh toán trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo thanh toán thành công đến Người Bán và Người Mua.
 • Bước 5: Người Bán thực hiện chuyển giao sản phẩm/dịch vụ đến Người Mua.
 • Bước 6: Sau khi Người Mua nhận được sản phẩm/dịch vụ đó, hãy kiểm tra thật kỹ xem có giống như thỏa thuận hay không.
 • Bước 7: Kết thúc giao dịch, Người Bán thực hiện xác nhận "Kết thúc giao dịch" ở trang Quản Lý Giao Dịch, trong vòng 3 ngày từ ngày Người Bán "kết thúc giao dịch", Người Mua có quyền gửi khiếu nại, khi gửi khiếu nại, thời hạn của giao dịch sẽ được kéo dài cho đến khi được giải quyết ổn thỏa giữa Người Mua và Người Bán. Sau 3 ngày này mà không có khiếu nại nào từ Người Mua, giao dịch sẽ kết thúc hoàn toàn và Người Mua sẽ không thể khiếu nại về giao dịch này nữa.

Lưu ý:

 • Dành cho Người Mua: Nếu Người Bán cung cấp sản phẩm/dịch vụ không đúng như thỏa thuận, Người Mua vui lòng truy cập trang giao dịch, chọn giao dịch cần khiếu nại, nhấn nút "Trợ giúp" và gửi nội dung tin nhắn là "Sai thỏa thuận" hoặc "Yêu cầu hoàn tiền" ⇒ lúc này Siêu Giao Dịch sẽ vào hòa giải Người Bán và Người Mua, 2 bên phải chứng minh được những điều mình nói là chính xác (vui lòng cung cấp hình ảnh, video thể hiện rõ ràng).
 • Dành cho Người Bán: Người Bán vui lòng chỉ xác nhận "Kết thúc giao dịch" chỉ khi Người Mua đã nhận được sản phẩm/dịch vụ như đúng thỏa thuận và trước 10 ngày tính từ ngày hết hạn giao dịch, để giao dịch kết thúc đúng ngày.
 • Vui lòng đọc kỹ các thỏa thuận của Giao Dịch mà Người Bán đã tạo, các thỏa thuận này sẽ được gửi vào email của 3 bên (Người Mua, Người Bán và Siêu Giao Dịch).
 • Phần "Thời hạn cuối cùng kết thúc giao dịch" trong thỏa thuận: là ngày cuối cùng đơn hàng mà Người Mua còn quyền lợi gửi khiếu nại. Sau ngày này là Người Mua không còn quyền khiếu nại (như thời hạn bảo hành...). Người Bán có quyền "kết thúc giao dịch" sớm hơn, sẽ có email thông báo đến Người Mua khi Người Bán muốn kết thúc sớm.
 • Trong quá trình giao dịch: Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào, Người Mua vui lòng truy cập trang giao dịch, chọn giao dịch cần khiếu nại, nhấn nút "Trợ giúp" và gửi thông tin cần khiếu nại (hãy thực hiện sớm nhất có thể và trong thời hạn giao dịch vẫn còn hiệu lực).
 • Xem đầy đủ chính sách, hướng dẫn tại đây.

Người Bán cần điền thông tin giao dịch tối thiểu 3 thông tin như sau:

 • Tên giao dịch: là tên sản phẩm/dịch vụ.
 • Điền đầy đủ tất cả thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán.
 • Thời hạn cuối cùng kết thúc giao dịch: là ngày kết thúc giao dịch nếu Người Mua không có bất kỳ hành động xác nhận đã nhận đúng sản phẩm/dịch vụ (như thời hạn bảo hành...).
 • Xem đầy đủ chính sách, hướng dẫn tại đây.

Khi Người Mua thực hiện giao dịch, tất cả mọi thông tin thỏa thuận của 2 bên sẽ được Siêu Giao Dịch làm chứng và giải quyết khi có vấn đề xảy ra. Mọi thỏa thuận trong giao dịch sẽ được gửi vào email của 3 bên (Người Mua, Người Bán và Siêu Giao dịch).

Trong trường hợp Người Bán không thể cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, Siêu Giao Dịch sẽ hoàn tiền lại cho Người Mua.

Trong quá trình giao dịch: Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào, Người Mua vui lòng truy cập trang giao dịch, chọn giao dịch cần khiếu nại, nhấn nút "Trợ giúp" và gửi thông tin cần khiếu nại (hãy thực hiện sớm nhất có thể và trong thời hạn giao dịch vẫn còn hiệu lực).

Mọi thông tin hồ sơ trong giao dịch phải hoàn toàn hợp pháp và Người Bán, Người Mua tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý. Siêu Giao Dịch không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp giao dịch có xảy ra vấn đề vi phạm pháp luật. Siêu Giao Dịch chỉ làm chứng cho việc giao dịch này đã diễn ra, có sự chấp thuận làm trung gian giao dịch của cả 2 bên là bên Mua và bên Bán.

Mọi thông tin giao dịch giữa Người Mua và Người Bán tại Siêu Giao Dịch sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài (bên thứ 3).

Người Mua và Người Bán thực hiện giao dịch trên website này cũng không được tiết lộ cho người khác biết.

Tất cả điều khoản trên sẽ được gửi vào email của Người Mua và Người bán khi thực hiện giao dịch tại Trung Gian Giao Dịch Sieugiaodich.com